โอกาสจะมาหาคนที่เตรียมพร้อมเสมอ

วันนี้มองไปรอบตัว พบว่าอะไรๆก็ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด เรากลายเป็นคนบ้าหอบฟางโดยไม่แก้ไขเสียทีมาช้านาน…

ถึงเวลาแล้วกระมังที่ต้องลุกมาปฏัวติตัวเองแม้จะเวัย 42 แล้วก็ตาม ผมไม่คิดว่ามันสายสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัว..

เอ้าอย่าช้าที … ทำ 5 ส.ที่พักกันดีกว่า…เริ่มเลย..ลุย

อรรถ

๑๕ มิ.ย.๖๔

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *