เราคือ กลุ่มนักเขียน นักปฏิบัติ นักแสวงหา ที่แสวงหาการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และดีขึ้น…เมื่อเราค้นพบหนทางที่ดีกว่าในชีวิต เมื่อเราค้นพบความมหัศจรรย์แห่งชีวิต เราจึงนำเอามาแบ่งปัน ก็เพียงหวังว่า “คุณ” จะมีชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งขึ้นด้วย ได้พบกับความมหัศจรรย์แห่งชีวิต เฉกเช่นเดียวกับที่พวกเราได้พบ…

จริงใจจะสมหวัง มุ่งมั่นพอจึงจะเห็นผล

admin: marveloflife.com

 

ภาคภูมิ โตรอด
CEO / Founder

โปรแกรมเมอร์ ผู้ก่อตั้งชุมชน ผู้มีใจรักการเขียนในแนวสร้างแรงบรรดาลใจ ใฝ่ฝันที่จะมีชีวิตที่ะเป็นประโยชน์

วรุต อนันตศิลป์
Marketing Director

ป.โท คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด ผู้ชอบการอ่านและเขียนหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ

พชร วงศ์อิสรานุรักษ์
Public Relations

หนุ่มนักพัฒนาสังคม ผู้มีใจรักในงานเขียน ชื่นชอบการผจญภัย การเที่ยวป่า การออกค่ายอาสา

ณัฐฎ์จารี วงศ์อิสรานุรักษ์
Customer Support

Creator สาวสวยในกลุ่ม ผู้ชื่นชอบการท่องเที่ยวและการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจ คุยเก่ง ใจดี รักเด็ก